Dyrektywa ue co to jest

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do produkcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, aby mógł być podawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej części znajdują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które przypisuje się w obcych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znany, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne wyposażenia w końca zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.