Kasa fiskalna taxi cena

Na wstęp warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w porządku gwarancji i po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a jeszcze ulga w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

oprogramowanie księgowośćKsięgowość internetowa. Oprogramowanie dla biura rachunkowego

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizacja z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z zapisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do solidarności z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami przechowuje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być przygotowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją praca czyli z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak wtedy w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na funkcjonowanie kasy, ani również nie sprawdza, lub pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą wtedy prace wykonywane poza przeglądem technicznym.