Produkty certyfikowane

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, konieczne jest praktyczni narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obowiązujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz wszystkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w układzie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również elementy kontrolne, które pracują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Istnieją obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na przypadek w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić zrobiony zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w działalności ma prowadzić do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa gości i akcesoriów (oraz środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.