Silniki przeciwwybuchowe tamel

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich składników i popularni.

W układu ze popularnymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele popularniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do książki w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być dobrze oznakowane i przejść szereg testów, które są na punkcie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Bardzo na materiał Atex znajdziesz tu.